Norway Chin Christian Federation (NCCF) er en sammenslutning av Chin kristne menigheter, fellesskaper og enkelte personer. Formålet er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget folk, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap.

NCCF skal:

 • Utfordre og hjelpe medlem menigheter, fellesskaper og enkelt individer til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag.
 • Arbeide for at Chin-folk i Norge skal kunne integreres blant det norske samfunnet gjennom fremmedgjøring av kunnskap basert trening og formidling av relaterte informasjon.
 • Støtte menigheter, fellesskaper og enkelte medlemmer i det evangeliserende, diakonale og disippelbyggende arbeid.
 • Fremme gjensidig forståelse, respekt, samhandling mellom Chin-folk og det norske samfunn lokalt og nasjonalt.
 • Bevare og fremme Chins kultur, språk og tradisjoner

Slået op af NCCFMandag den 28. august 2017

 1. Bethlehem Chin Church (BCC) Pumhnak: 4460, Nystedveien 18, 4460 Moi Post: Hestespranget 16 D, 4460, Moi E-post: ceupathawng@gmail.com Pastor: Vanlian Oke; fon. 401 66 147 Chairman: Cung Lian Thawng Hlawnceu; fon. 948 73 864
 2. Calvary Chin Church (CCC) Pumhnak/Post: Elvesletta 34, 2323 Ingeberg, Hamar E-post: runmag56@gmail.com Pastor: Nawl Tling; fon. 478 93 239 Chairman: Run Mang Khuplian; fon, 401 98 260
 3. Carson Baptist Church (CBC) Pumhnak: KFUK-KFUM, Grooseveien 7, Grimstad Post: c/o Coop Extra 205, Oddensenteret, 4892 Grimstad E-post: ronaldngun@gmail.com Pastor: Ngun Cung; fon. 980 67 688 Chairman: Thomas Tial Hrin Thang; fon. 993 07 550
 4. Ebenezer Chin Baptist Church (ECBC) Pumhnak: Weigst gt. 1, Langesund Post: Skoglia 12d, 3970 Langesund E-post: bawimawng@yahoo.com Pastor: Ngun Cung; fon. 980 67 688 Chairman: Bawi Mawng; fon. 400 53 211
 5. Gjøvik Chin Christian Fellowship (GCCF) Pumhnak le Post: Alf Engelstads veg 13, Hunndalen, Gjøvik E-post: hmuntawk@yahoo.com Pastor: – Chairman: Hmun Tawk; fon. 413 11 697
 6. Gospel Chin Church (GCC) Pumhnak le Post: Hausmanns gate 22, 0182, OSLO E-post: pavum73@yahoo.com Pastor: – Chairman: Bawi Vum; fon. 907 09 002
 7. Grace Beliver Church (GBC) Pumhnak: Svendfoynsgt 1, 4019 Stavanger Post: Overlege Cappelensgata 26 A, 4011 Stavanger E-post: gracebeliever2014@gmail.com Pastor: Tawk Hmun; fon. 995 85 617 Chairman: Lal Chum Cinzah; fon. 915 26 473
 8. Grimstad Chin Baptist Church (GCBC) Pumhnak: Opplandsveien 59, Grimstad Post: Bieveien 30, 4877 Grimstad E-post: smn_lianzathang@yahoo.com Pastor: – Chairman: ; fon, 401 98 260
 9. Immanuel Baptist Church (IBC) Post: IBC Center, Brunesveien 30, 4322 Sandnes Pumhnak: Salem Church, Telefonveien 2, 4922 Sandnes E-post: post@ibcsandnes.no Pastor: Ceu Mang; fon. 959 61 473 Chairman: Chalres Lalrammuan; fon, 469 58 292
 10. Kregarø Chin Christian Fellowship (KCCF) Pumhnak le Post: Jøransberg 2, 3770, Kragerø E-post: maungling6@yahoo.com Pastor: – Chairman: Peter Oo Dangbil; fon, 401 71 183
 11. Langesund Chin Family (LCF) Pumhnak le Post: Baneveien 10, 3970, LANGESUND E-post: langesund007@yahoo.com Pastor: – Chairman: Valetine Thang; fon, 466 73 012
 12. Norway Chin Mission Church (NCMC) Pumhnak: BTS, Micheletsvei 62, Stabekk, Oslo Post: Huldreveien 5, 1388 Borgen E-post: aung.lin21@yahoo.com Pastor: – Chairman: Aung Lin Zaathang; fon, 971 74 576
 13. Stavanger Chin Church (SCC) Pumhnak le Post: Bergelandsgata 46, 4012 Stavanger E-post: zohram2003@yahoo.com Pastor: Mary Hram Sui; fon. Chairman: Zo Hram; fon, 415 74 616
 14.  Telemark Chin Baptist Church (TCBC) Pumhnak le Post: Østmo 2, 3734 Skien E-post: vancisapai@gmail.com Pastor: – Chairman: Van Ci; fon, 400 51 448
 15. Vest Agder Chin Church (VACC) Pumhnak: Fjotlandsgt 11, Kvinesdal Post: Gamleveien 45 C, 4520, Lindesnes E-post: patum2009@gmail.com Pastor: Tial Mang; fon. 400 43 607 Chairman: Lai Peng; fon. 454 65 302
 16. Zion Baptist Church (ZBC) Pumhnak: Johan Feyers gt 13, Egersund Post: c/o Bawi Hlun, Kalvehageveien 5, 4370 Egersund E-post: peterbawi@yahoo.ca Pastor: Vanlian Oke; fon. . 401 66 147 Chairman: Bawi Hlun; fon. 930 58 852
 17. Ålesund Chin Christian Church (ÅCCC) Pumhnak: Keiser Wilhelms gt 7, Ålesund Post: Brevikveien 141, 6014 Ålesund E-post: ceuthang42@yahoo.com Pastor: – Chairman: Ram Thang; fon. 48278108

Posted in Organisations

Related Listings

Write a review

You must be logged in to post a comment.