ျမန္မာနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားနဲ႔ ခ်င္းသတင္းမ်ား အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေန႔စဥ္ဖတ္ရန္
CNJ is the Official Burmese Version of The Chin Journal, owned and run by Tilim News Agency in Yangon, Myanmar.
Contact:
Phone: 09781583099, 09691673879
Email : tcjournal2016@gmail.com
Address:
No. A3, Building 70, Aung Theik Hti Rd, Block 7, Mayangone Township, Yangon Region.

Posted in Organisations and Websites

Write a review